Website Banner
     
 

 
  พัดลม
 
 
 
  กระดาษ Cooling Pad
 
 
 
  ชุดรางพีวีซี 
 
 
 
 
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น 
 
 
 
  ชุดประหยัดพลังงาน
 
 
 
  Motor MITSUBISHI
 
 
 
 

 


 
 
 
 
     
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  
   
     
     
 
 

  เกี่ยวกับเรา  
 
 
  บริษัท เอจี-ออโต้เทค จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายพัดลม พัดลมในฟาร์มปศุสัตว์  พัดลมดูดอากาศในโรงงาน  แผงกระดาษทำความเย็น (CoolingPad) เครื่องจ่ายลมเย็น (Evaporative Cooling Unit) สำหรับความเย็นเฉพาะจุด รวมถึง ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 40% และเรายังให้บริการเรื่องการออกแบบระบบในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติ ระบบอาหารอัตโนมัติ 
 
     
  AG Autotech
          บริการจำหน่ายพัดลมโรง งาน พัดลมในฟาร์มปศุสัตว์ เครื่อง Axon ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ด้วยระบบ Microcontroller เครื่องจ่ายลมเย็น อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
     
 
โรงเรือนระบบ Evap ย่อมาจาก Evaporative Cooling Greenhouse

              ซึ่งหมายถึง โรงเรือนที่มีระบบการให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และลดอุณหภูมิ ภายในให้ต่ำกว่าสภาพภายนอกโรงเรือนได้ ระบบนี้ได้มีการพัฒนามาจากประเทศอิสราเอลซึ่งมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งและมี น้ำน้อยจึงได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อการประหยัดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโรง เรือนอีแวป

  
 
 
 
       
  บริษัท เอจี-ออโต้เทค จำกัด
125/52 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 084-7261040 , 02-8796373 แฟ็กซ์ : 02-8796373
      

       
Current Pageid = 1338